Loading...
Macedonian Folklore Song!

Васка Илиева (Vaska Ilieva) е една од најпознатите македонски изведувачки на народна музика.

Родена е во скопската населба Чаир во 1927 г. во семејство на музичари. Музичката кариера ја започнува пред 1950 г. во Државниот ансамбл "Танец". Поради ненадминатиот стил на пеење Васка Илиева станува многу популарна не само во татковинатa, туку и во тогашна Југославија, како и во Бугарија. За време на долгата кариера во Република Македонија ја нарекуваат "Царицата на македонската народна песна". Васка Илиева умира на 4 мај 2001 г. во родното Скопје. 

Comments

Leave a Reply